Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μεσιτικές Υπηρεσίες Ακινήτων (Κατοικίες, Γη, Επαγγελματικά)
 • Αποκλειστική εκπροσώπηση Ιδιοκτητών
 • Αποκλειστική εκπροσώπηση Αγοραστών
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων και Συμβουλευτική
 • Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς
 • Μελέτες ανάπτυξης και σκοπιμότητας
 • Ολοκληρωμένο Πλάνο Προώθησης Τεχνικών έργων και Κατασκευών
 • Νομικές συμβουλές
 • Κατασκευές και ανακαίνιση
 • Έκδοση GOLDEN VISA